[:tr]Re: Staj Başvurusu[:]

[:tr]Content-Type: text/html;
charset=utf-8

Merhaba Pelin,
E=C4=9Fitim videolar=C4=B1n=C4=B1 takip =
etmen oryantasyonu h=C4=B1zla tamamlay=C4=B1p projelerde tasklar =
alabilmek ad=C4=B1na =C3=A7ok iyi olmu=C5=9F bu durum oryantasyon =
s=C3=BCrecini epey k=C4=B1saltacakt=C4=B1r.
Ayr=C4=B1=
ca videolarla ya da teknolojilerle ilgili bu s=C3=BCre=C3=A7te =
dan=C4=B1=C5=9Fmak istedi=C4=9Fin bir konu olursa Ye=C5=9Fim =
Han=C4=B1m=E2=80=99dan destek alabilirsin.

Merhaba =
Ye=C5=9Fim,

Pelin =
haftaya ba=C5=9Flayacak konu ile ilgili oryantasyonunu h=C4=B1zland=C4=B1r=
mak i=C3=A7in =C3=B6nerebilece=C4=9Fin codeigniter HMVC ve AngularJS =
e=C4=9Fitimleri d=C4=B1=C5=9F=C4=B1nda bir konu varsa iletebilir =
misin?

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

Egemen =
BARI=C5=9EIK

Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10 Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook: =
www.facebook.com/esbyazilim

www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve =
ekleri, e-postada g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer ve =
kurulu=C5=9Flara =C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu e-postan=C4=B1n yetkili =
al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=B1ndan olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen taraf=C4=B1n=C4=B1=
za ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=9F olmas=C4=B1 durumunda, e-postan=C4=B1n =
i=C3=A7eri=C4=9Finin gizlili=C4=9Fi ve bu gizlilik y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=
=C3=BC=C4=9F=C3=BCne uyulmas=C4=B1 zorunlulu=C4=9Fu, taraf=C4=B1n=C4=B1z =
i=C3=A7in de s=C3=B6z konusudur. E-posta i=C3=A7indeki bilgilerin =
muhatap ki=C5=9Fi ve/veya kurulu=C5=9Flar haricinde incelenmesi, =
kullan=C4=B1lmas=C4=B1 veya buna benzer uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 =
yasakt=C4=B1r. Ayr=C4=B1ca, bu e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1=
ndan, kaybolmas=C4=B1ndan, vir=C3=BCs i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Fi=
nin de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmesinden ve bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9F=
i herhangi bir zarardan firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.


Pelin Alp <pelinalpp@gmail.com>=
=C5=9Funlar=C4=B1 yazd=C4=B1 (14 Haz 2017 17:16):

Bende iyiyim te=C5=9Fekk=C3=BCr ederim. Haftaya pazartesi =
ba=C5=9Flayabilirim.

Bu arada ben sizin =
g=C3=B6nderdi=C4=9Finiz codeigniter ve angulur e=C4=9Fitimlerini =
izlemeye devam ediyorum. Haftaya kadar =C3=B6nerce=C4=9Finiz farkl=C4=B1 =
bir kaynak veya e=C4=9Fitim varsa bakabilirim.

14 Haz =
2017 17:05 tarihinde “Egemen Bar=C4=B1=C5=9F=C4=B1k” <egemen@esbyazilim.com> yazd=C4=B1:

Merhaba Pelin,

=C4=B0yiyim te=C5=9Fekk=C3=BCr ederim, sen =
nas=C4=B1ls=C4=B1n?
Haftaya bizim i=C3=A7in uygundur. Hangi g=C3=BCn =
ba=C5=9Flayabilirsin?

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

Egemen =
BARI=C5=9EIK

Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10 Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook: www.facebook.com/esbyazilim

www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve ekleri, e-postada =
g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer ve kurulu=C5=9Flara =
=C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu e-postan=C4=B1n yetkili al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=
=B1ndan olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen taraf=C4=B1n=C4=B1za ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=
=9F olmas=C4=B1 durumunda, e-postan=C4=B1n i=C3=A7eri=C4=9Finin =
gizlili=C4=9Fi ve bu gizlilik y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=C3=BC=C4=9F=C3=BCne =
uyulmas=C4=B1 zorunlulu=C4=9Fu, taraf=C4=B1n=C4=B1z i=C3=A7in de s=C3=B6z =
konusudur. E-posta i=C3=A7indeki bilgilerin muhatap ki=C5=9Fi ve/veya =
kurulu=C5=9Flar haricinde incelenmesi, kullan=C4=B1lmas=C4=B1 veya buna =
benzer uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 yasakt=C4=B1r. Ayr=C4=B1ca, bu =
e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1ndan, kaybolmas=C4=B1ndan, =
vir=C3=BCs i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Finin de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmes=
inden ve bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9Fi herhangi bir zarardan =
firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.


Pelin Alp <pelinalpp@gmail.com> =C5=9Funlar=C4=B1 yazd=C4=B1 (14 =
Haz 2017 16:57):

=C4=B0yi g=C3=BCnl=
er Egemen Bey,

Nas=C4=B1ls=C4=B1n=C4=B1z? E=C4=9Fer sizin =
i=C3=A7inde uygunsa ben haftaya =C3=A7al=C4=B1=C5=9Fmaya ba=C5=9Flamak =
istiyorum.

31 May 2017 21:17 =
tarihinde “Pelin Alp” <pelinalpp@gmail.com> yazd=C4=B1:

Merhaba Egemen Bey,

Te=C5=9Fekk=C3=BC=
r ederim iyiyim. Staj belgelerimi tamaml=C4=B1yorum =C3=A7ok te=C5=9Fekk=C3=
=BCr ederim.
=C4=B0yi g=C3=BCnler.

31 May =
2017 17:04 tarihinde “Egemen Bar=C4=B1=C5=9F=C4=B1k” <egemen@esbyazilim.com> yazd=C4=B1:

Merhaba Pelin,

Nas=C4=B1ls=C4=B1n iyi =
misin?
Adres de=C4=9Fi=C5=9Fikli=C4=9Fimiz bu g=C3=BC=
n tamamland=C4=B1 bunun bilgisini vermek istedim.
Yeni Adresimiz: Kaz=C4=B1m Dirik =
Mahallesi 374 Sokak  No1/1 35100 Bornova =C4=B0zmir

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

Egemen =
BARI=C5=9EIK

Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10 Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook: www.facebook.com/esbyazilim

www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve ekleri, e-postada =
g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer ve kurulu=C5=9Flara =
=C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu e-postan=C4=B1n yetkili al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=
=B1ndan olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen taraf=C4=B1n=C4=B1za ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=
=9F olmas=C4=B1 durumunda, e-postan=C4=B1n i=C3=A7eri=C4=9Finin =
gizlili=C4=9Fi ve bu gizlilik y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=C3=BC=C4=9F=C3=BCne =
uyulmas=C4=B1 zorunlulu=C4=9Fu, taraf=C4=B1n=C4=B1z i=C3=A7in de s=C3=B6z =
konusudur. E-posta i=C3=A7indeki bilgilerin muhatap ki=C5=9Fi ve/veya =
kurulu=C5=9Flar haricinde incelenmesi, kullan=C4=B1lmas=C4=B1 veya buna =
benzer uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 yasakt=C4=B1r. Ayr=C4=B1ca, bu =
e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1ndan, kaybolmas=C4=B1ndan, =
vir=C3=BCs i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Finin de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmes=
inden ve bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9Fi herhangi bir zarardan =
firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.


Pelin Alp <pelinalpp@gmail.com> =C5=9Funlar=C4=B1 yazd=C4=B1 (10 =
Nis 2017 14:47):

Selam Egemen Bey, 

Tabi bana =
uygun pazartesi evraklarla birlikte gelirim. =C4=B0yi =
g=C3=BCnler.

10 Nis 2017 14:07 tarihinde “Egemen Bar=C4=B1=C5=9F=C4=
=B1k” <egemen@esbyazilim.com> yazd=C4=B1:

Merhaba Pelin,

O zaman senin i=C3=A7in de uygunsa 17 nisan pazartesi =
gelebilir misin?
E=C4=9Fer ayarlayabilirsen staj =
evraklar=C4=B1n=C4=B1 da getir onlar=C4=B1 da imzalayal=C4=B1m tekrar =
tekrar i=C5=9F olmas=C4=B1n sana da.

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

Egemen =
BARI=C5=9EIK

Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10 Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook: www.facebook.com/esbyazilim

www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve ekleri, e-postada =
g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer ve kurulu=C5=9Flara =
=C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu e-postan=C4=B1n yetkili al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=
=B1ndan olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen taraf=C4=B1n=C4=B1za ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=
=9F olmas=C4=B1 durumunda, e-postan=C4=B1n i=C3=A7eri=C4=9Finin =
gizlili=C4=9Fi ve bu gizlilik y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=C3=BC=C4=9F=C3=BCne =
uyulmas=C4=B1 zorunlulu=C4=9Fu, taraf=C4=B1n=C4=B1z i=C3=A7in de s=C3=B6z =
konusudur. E-posta i=C3=A7indeki bilgilerin muhatap ki=C5=9Fi ve/veya =
kurulu=C5=9Flar haricinde incelenmesi, kullan=C4=B1lmas=C4=B1 veya buna =
benzer uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 yasakt=C4=B1r. Ayr=C4=B1ca, bu =
e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1ndan, kaybolmas=C4=B1ndan, =
vir=C3=BCs i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Finin de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmes=
inden ve bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9Fi herhangi bir zarardan =
firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.


Pelin Alp <pelinalpp@gmail.com> =C5=9Funlar=C4=B1 yazd=C4=B1 (7 =
Nis 2017 16:51):

Merhaba Egemen bey, 

Bende sizden cevap bekliyordum. Haftaya vizelerim oldu=C4=9Fund=
an dolay=C4=B1 turgutluda olaca=C4=9F=C4=B1m =C3=B6n=C3=BCm=C3=BCzdeki =
haftadan sonra size ne zaman uygunsa gelebilirim. Te=C5=9Fekk=C3=BCr =
ederim.
=C4=B0yi g=C3=BCnler

7 Nis 2017 14:23 tarihinde “Egemen Bar=C4=B1=C5=9F=C4=
=B1k” <egemen@esbyazilim.com> yazd=C4=B1:

Merhaba Pelin,

Staj ba=C5=9Fvurusunun =
ard=C4=B1ndan Ye=C5=9Fim Han=C4=B1m ile yapt=C4=B1=C4=9F=C4=B1n=C4=B1z =
g=C3=B6r=C3=BC=C5=9Fme bizim a=C3=A7=C4=B1m=C4=B1zdan olumlu =
sonu=C3=A7lanm=C4=B1=C5=9Ft=C4=B1r.
E=C4=9Fer sen de bizimle =C3=A7al=C4=B1=C5=
=9Fmak istiyorsan, konu ile ilgili tarih detaylar=C4=B1n=C4=B1 =
g=C3=B6r=C3=BC=C5=9Fmek isteriz.

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

Egemen =
BARI=C5=9EIK

Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10 Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook: www.facebook.com/esbyazilim

www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve ekleri, e-postada =
g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer ve kurulu=C5=9Flara =
=C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu e-postan=C4=B1n yetkili al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=
=B1ndan olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen taraf=C4=B1n=C4=B1za ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=
=9F olmas=C4=B1 durumunda, e-postan=C4=B1n i=C3=A7eri=C4=9Finin =
gizlili=C4=9Fi ve bu gizlilik y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=C3=BC=C4=9F=C3=BCne =
uyulmas=C4=B1 zorunlulu=C4=9Fu, taraf=C4=B1n=C4=B1z i=C3=A7in de s=C3=B6z =
konusudur. E-posta i=C3=A7indeki bilgilerin muhatap ki=C5=9Fi ve/veya =
kurulu=C5=9Flar haricinde incelenmesi, kullan=C4=B1lmas=C4=B1 veya buna =
benzer uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 yasakt=C4=B1r. Ayr=C4=B1ca, bu =
e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1ndan, kaybolmas=C4=B1ndan, =
vir=C3=BCs i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Finin de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmes=
inden ve bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9Fi herhangi bir zarardan =
firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.


Pelin Alp <pelinalpp@gmail.com> =C5=9Funlar=C4=B1 yazd=C4=B1 (29 =
Mar 2017 18:25):

Cuma g=C3=BCn=C3=BC 10.30 da orda olaca=C4=9F=C4=B1m.

Te=C5=9Fekk=C3=BCr ederim

29 Mar 2017 =
16:50 tarihinde “Egemen Bar=C4=B1=C5=9F=C4=B1k” <egemen@esbyazilim.com> yazd=C4=B1:

=20
=20
=20

Merhaba,

Tarih hatal=C4=B1 olmu=C5=9F d=C3=BCzeltiyorum: 31 mart cuma =
g=C3=BCn=C3=BC saat 10:30 da
g=C3=B6r=C3=BC=C5=9Fmeye gelebilir misin?

On 29.03.2017 16:08, Egemen Bar=C4=B1=C5=9F=C4=B1k wrote:

=20

Merhaba Pelin,

A=C3=A7=C4=B1kta stajyer kontenjan=C4=B1m=C4=B1z bulunuyor, =
senin i=C3=A7in de uygunsa
30 mart cuma g=C3=BCn=C3=BC saat 10:30 da g=C3=B6r=C3=BC=C5=9Fme=
ye gelebilir misin?

Bir terslik olurda gelememe durumun olursa haber verirsen
sevinirim.

=C4=B0yi g=C3=BCnler,

On 29.03.2017 01:43, Pelin Alp wrote:

Merhaba,

Ben Celal Bayar =C3=9Cniversitesi, Yaz=C4=B1l=C4=
=B1m M=C3=BChendisli=C4=9Fi
b=C3=B6l=C3=BCm=C3=BC 3. S=C4=B1n=C4=B1f =C3=B6=C4=9Frencisi=
yim. Hem okulumun zorunlu staj=C4=B1
hem de kendimi geli=C5=9Ftirmek i=C3=A7in staj yeri =
ar=C4=B1yorum. Cv’im
ektedir.
=C4=B0yi =C3=A7al=C4=B1=C5=9Fmalar.
Pelin Alp

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,

Egemen BARI=C5=9EIK
Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

<Posta =
=C4=B0li=C5=9Fi=C4=9Fi.png>


=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10
Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 =
96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook:
www.facebook.com/esbyazilim
www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve ekleri,
e-postada g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer=
ve
kurulu=C5=9Flara =C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu =
e-postan=C4=B1n yetkili
al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=B1ndan olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen=
taraf=C4=B1n=C4=B1za ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=9F
olmas=C4=B1 durumunda, e-postan=C4=B1n i=C3=A7eri=C4=9Fi=
nin gizlili=C4=9Fi ve
bu gizlilik y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=C3=BC=C4=9F=C3=BCne =
uyulmas=C4=B1 zorunlulu=C4=9Fu,
taraf=C4=B1n=C4=B1z i=C3=A7in de s=C3=B6z konusudur. =
E-posta i=C3=A7indeki
bilgilerin muhatap ki=C5=9Fi ve/veya kurulu=C5=9Flar =
haricinde
incelenmesi, kullan=C4=B1lmas=C4=B1 veya buna benzer
uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 yasakt=C4=B1r. =
Ayr=C4=B1ca, bu
e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1ndan, =
kaybolmas=C4=B1ndan, vir=C3=BCs
i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Finin =
de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmesinden ve
bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9Fi herhangi bir
zarardan firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.

=

Sayg=C4=B1lar=C4=B1mla,


Egemen =
BARI=C5=9EIK

Yaz=C4=B1l=C4=B1m M=C3=BChendisi

<Koyulogo2.png>


=C4=B0zmir Ofis:Mimar Sinan Mah. 1420 Sk. No:81/10 =
Alsancak/=C4=B0zmir
GSM:+90 532 177 73 =
96
Tel:+90 232 421 64 63
Facebook:
www.facebook.com/esbyazilim
www.esbyazilim.com

Bu e-posta ve ekleri,
e-postada g=C3=B6nderildi=C4=9Fi belirtilen ki=C5=9Filer =
ve kurulu=C5=9Flara
=C3=B6zeldir ve gizlidir. Bu e-postan=C4=B1n yetkili =
al=C4=B1c=C4=B1lar=C4=B1ndan
olmaman=C4=B1za ra=C4=9Fmen taraf=C4=B1n=C4=B1za =
ula=C5=9Fm=C4=B1=C5=9F olmas=C4=B1 durumunda,
e-postan=C4=B1n i=C3=A7eri=C4=9Finin gizlili=C4=9Fi ve =
bu gizlilik
y=C3=BCk=C3=BCml=C3=BCl=C3=BC=C4=9F=C3=BCne uyulmas=C4=B1 =
zorunlulu=C4=9Fu, taraf=C4=B1n=C4=B1z i=C3=A7in de
s=C3=B6z konusudur. E-posta i=C3=A7indeki bilgilerin =
muhatap ki=C5=9Fi
ve/veya kurulu=C5=9Flar haricinde incelenmesi, =
kullan=C4=B1lmas=C4=B1
veya buna benzer uygulamalara tabi tutulmas=C4=B1 =
yasakt=C4=B1r.
Ayr=C4=B1ca, bu e-postan=C4=B1n ge=C3=A7 ula=C5=9Fmas=C4=B1=
ndan, kaybolmas=C4=B1ndan,
vir=C3=BCs i=C3=A7ermesinden, i=C3=A7eri=C4=9Finin =
de=C4=9Fi=C5=9Ftirilmesinden ve
bilgisayar sisteminize verebilece=C4=9Fi herhangi bir
zarardan firmam=C4=B1z sorumlu de=C4=9Fildir.

=[:]

2017-06-14T17:28:41+00:00
Toggle Sliding Bar Area